Projektsida

Fria vandringsvägar Moälven

Allt eftersom vägnätet har byggts ut för skogsbrukets syfte har det ofta lagts i trummor som försämrat vattendragens konnektivitet och möjlighet för fisk och annan vattenanknuten fauna att vandra. Ibland har de hindrats helt. Projektets syfte är att minska vandringshinder för att gynna en populationsökning hos projektarterna och en ökad biodiversitet. Projektet har ett helhetsperspektiv och två huvudmål: 1. Att förbättra den ekologiska statusen för akvatiska habitat och akvatiska arter. 2. Att återskapa fria vandringsvägar mellan två olika avsnitt av i vattendragen. Detta uppnås genom att åtgärda 2-4 trummor för sökta medel.

Länsstyrelsen Västernorrland
Härnösand
1100000
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5190

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.