Projektsida

Miljöåterställning Björkåns vattendrag etapp 1.

Biotopåterställning av sträcka 1 enl. biotopkartering med en längd av ca 270m från lite uppströms Gamla kraftverket. Ansökan avser en första etapp där en av totalt 8 delsträckor restaureras. Projektplanen innehåller att ta bort sidovallar som skapats under flottningsrensningen och återföra sten och block till ån. Återskapa naturlig svämplan och öppna upp tidigare sidofåror som under flottningsepoken har stängts av. Återföra död ved i vattendraget. Vattendragets bredd kommer att öka, vattenhastigheten kommer att minska och ån kommer kunna expandera vid högflöden. Vattendraget kommer få ett rikare djur- och växtliv.

Sollefteå kommun
Sollefteå
162000
SEK
2022 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5188
501-737-2022

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.