Projektsida

Restaurering av flottledsrensad sträcka och projektering av trumbyte i Järkvissle-Västanå FVOF

För att uppnå god ekologisk status i Järkvissle-Västanås avrinningsområde behöver den negativa påverkan som människan orsakat åtgärdas. I fiskevårdsplanenen för Järkvisslebäcken, Kvarnån och Janjanbäcken som Järkvissle-Västanå FVOF tog fram via Svensk Naturvård AB 2021 framgår det att det är enorma åtgärdsbehov i dessa vattendrag. Vi vill starta med att restaurera en sträcka i Janjanbäcken som är mycket påverkad av flottledstiden. Detta kommer gynna det svaga naturliga öringen mfl arter. Det andra vi vill göra är en projektering av trumbyte där Vackelandsån mynnar ut i Järkvisslebäcken. I Järkvisslebäcken finns flodpärlmussla men i huvudsak äldre musslor som tyder på att reproduktionen av öring inte är stabil. Fria vandring mellan bäckarna kommer ge positiva effekter på ekosystemet.

Järkvissle-Västanå FVOF
Liden
139000
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5184
501-984-2022

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut