Projektsida

Medfinansiering till BSAP-fonden

Bidraget går till BSAP-fonden vars syfte är att bidra till att återställa den ekologiska statusen i Östersjön. Fonden inrättades 2010 för att påskynda genomförandet av Östersjöns handlingsplan (BSAP), som antogs av HELCOM-medlemsländerna 2007. BSAP-fonden tillhandahåller bidrag för projektförberedelser, tekniskt stöd samt genomförande till projekt som stödjer handlingsplanen.

BSAP FUND
15000000
SEK
2019 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4229
4847-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.