Projektsida

Vidareutveckling av Helcoms testbedömning för övergödning

Projektet ska utveckla arbetsflödet vid testbedömningar genom förbättrad indikatorviktning och för förbättrad säkerhet i bedömningarna.

Helsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection Commission
Helsingfors, Finland
4190
EUR
2019 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4228
4443-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.