Projektsida

Helcom ENIREDII, uppskattningar av nationella minskningar av atmosfärisk kvävedeposition

Projektets syftar till att modellera minskning av luftbutren kväveförorening, som stöd till analysen av tillräckligheten i existerande åtgärder. Projektets mål är att projicera kvävedeposition över Östersjön 2030, om Göteborgsprotokollet genomförs, samt EU-NEC direktivet.

Helsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection Commission
Helsingfors, Finland
4000
EUR
2019 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4227
4433-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.