Projektsida

Fångst och nedtransport av ål förbi vattenkraftverken i Kävlingeån

Projektet innebär fångst och nedtransport av ål förbi vattenkraftverken i Kävlingeån. Syftet är att undvika turbindödlighet på nedströmsvandrande ål och projektet bidrar till möjligheten att nå målsättningarna i den nationella förvaltningsplanen för ål.

Länsstyrelsen Skåne
Malmö
35000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4226
697-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.