Projektsida

Stödjande av arbetet med Sveriges enda marina återvinningscentral för återvinning av uttjänta fiskeredskap, spökredskap och strandskräp

Projektet syftar till att stödja arbetet med Sveriges enda marina återvinningscentral för återvinning av uttjänta fiskeredskap, spökredskap och strandskräp. Projektets mål är att uttjänta fiskeredskap samlas in och sorteras för att möjliggöra upcycling/återbruk/materialåtervinning och i sista hand energiåtervinning. Dessutom kommer fraktioner av strandstädad plast sorteras för materialåtervinning.

Sotenäs kommun
Kungshamn
700000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4225
3686-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.