Projektsida

Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger

Projektet syftar till att minska tillförseln av koppar från båtbottenfärger samt förbättra miljöstatusen i Östersjön avseende koppar. Under 2019 och 2020 ska fyra delprojekt genomföras.

Stockholms universitet
Stockholm
1000000
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4224
3420-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.