Projektsida

LIFE CONNECTS

Projektets syfte är att restaurera vattendragsfunktioner och stärka ekosystemtjänster genom att förbättra konnektivitet, floddynamik, och habitatkomplexitet i sju vattendrag (Rönne å, Verkeån, Helge å, Mörrumsån, Alsterån, Emån och Virån) i Sydsverige. Projektet kommer bidra till förbättrad ekologisk status i projektets åar, bevarandestatus för målarter, produktion av fisk (lax, havsöring och minskad dödlighet av ål) samt biodiversitet, särskilt musslor (flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla).

Länsstyrelsen Skåne
Malmö
2230014
EUR
2019 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4223
4681-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.