Projektsida

LIFE LOPHELIA

Projektet syftar till att restaurera ögonkorallreven i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område och i förlängningen även i OSPAR-området och övriga Europa för att upprätthålla konnektiviteten mellan korallreven. Projektet ska vidareutveckla en metod med artificiella revstrukturer för att passa ögonkorallen Lophelia pertusa och att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjorden.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
688650
EUR
2019 - 2025
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4222
208-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.