Projektsida

Rivers of LIFE

Projektet innebär restaurering av stora flottledsrensade vattendrag inom Natura 2000-områden, Voxnan, Mellanljusnan, Ängraån, Kolarsjökäcken och Gimån. Projetket syftar även till att skapa en levande och attraktiv miljö och öka förutsättningarna till naturturism i form av bland annat fiske och friluftsliv.

Länsstyrelsen Gävleborg
Gävle
2450000
EUR
2019 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4221
143-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.