Projektsida

Underlag för miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar för att hantera deras belastning på den marina miljön

Projektet syftar till att utarbeta ett underlag gällande möjligt styrinstrument för att minska påverkan från fritidsbåtar och hamnar/marinor. Målet är att ge förslag på utformning av ett miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar som på lång sikt kan bidra till att skapa modellmarinor i kusten för hållbar utveckling där nya metoder, tekniker och samarbetsformer utvecklas. Underlaget avses ligga grund för fortsatta diskussioner och utformning av en möjlig åtgärd för det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som ska beslutas 2021.

Havsmiljöinstitutet, HMI
Göteborg
1497184
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4220
3573-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.