Projektsida

Undersökning av Blåskrabbans (Hemigrapsus sanguineus) utbredning i Bohuskusten, Västra Götaland, och test av fångstmetoder

Projektets syftar till att undersöka blåskrabbans utbredning år 2019 på Bohuskusten, testa metoder för att fånga in och därigenom reducera etableringen av arten och engagera allmänheten genom information om arten.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
46571
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4230
736-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.