Projektsida

Helcom Action – Bentiska habitat och Analysis of Sufficiency of Measures

Projektet ska stödja arbete inom Helcom Action för uppdatering av BSAP, samt stöd till Havs- och vattenmyndigheten i framtagande av åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet med avseende på bifångst och fysiskt påverkan på havsbotten och kustfisk.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Öregrund
Öregrund
383027
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4187
4187-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.