Projektsida

Förvaltningsplan Vänerlax - Utsättningsstrategi

Projektet ska ta fram en hållbar utsättningsstrategi för odlad smolt i Vänern och dess tillflöden i syfte att bevara genetisk mångfald hos lax och öring i Gullspångsälven samt Klarälven. Bidraget ska användas för att utvärdera den nuvarande utsättningen av Idarälvslax och klarälvsöring samt gullspångslax och gullspångsöring som mängder, utsättningsplatser, vilken märkning som har använts för att särskilja stammarna, avelsmaterial och hur detta tas in i odlingsverksamheten samt mot bakgrund av vetenskaplig rådgivning ta fram en ny utsättningsstrategi.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
150000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4186
2852-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentSlutrapport eget format

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut