Projektsida

Säl och skarv

Projektet ska undersöka skarvars och sälars påverkan på lokala fiskbestånd och målet är att förmedla en tydlig bild över hur säl och skarv använder resurserna, och hur de påverkar de lokala fiskbeståndens återhämtning i Bohuslän.

Stenungsunds Kommun
Stenungsund
700000
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4185
1339-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.