Projektsida

Stärkt åtgärdsarbete mot övergödning

Medel ska användas för att genomföra och utveckla åtgärdsarbetet mot övergödning. Vattenmyndigheten ska ge bidrag till åtgärdssamordnare, vattenråd samt andra organisationer inom vattendistriktet, för deras arbete mot övergödning under 2020. Medlen får även användas till att underlätta och stödja arbetet med åtgärdssamordning mot övergödning i avrinningsområden och analyser kring vilka incitament som krävs för att de åtgärder som behövs ska genomföras.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenmyndigheten Västerhavet
Göteborg
3000000
SEK
2019 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4183
3607-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.