Projektsida

Dagvattenstrategi för Ludvika kommun

Det övergripande syftet med projektet är att systematiskt förbättra dagvattenhanteringen i Ludvika kommun och därigenom bidra till att minska negativ påverkan på dagvattenrecipienter. I Ludvika kommuns VA-plan (2016) påtalas att ett antal tjärnar riskerar att slamma igen till följd av påverkan från dagvatten. Det handlar om Övre Ormbergstjärn och Röda Dammen i Grängesberg, Marnästjärn, Lyviken, Nottjärn och Kasttjärn i Ludvika samt Glaningen i Blötberget. I VISS påtalas dessutom att dagvattenåtgärder i delavrinningsområdet Utloppet av Övre Hillen skulle få effekt inte bara i åtgärdsområdet utan även i flera delavrinningsområden och vattenförekomster runtomkring.

Ludvika kommun
Ludvika
200000
SEK
2019 - 2020
Ingen övergödning & Giftfri miljö
Reglerande och upprätthållande
4174
501-2443-2019

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.