Projektsida

Utveckling av autonomt provtagningssystem för övervakning av hårdbottenlevande invasiva främmande arter med genom DNA

Projektet syftar till att testa och utveckla metoder för tidig upptäckt av invasiva främmande arter på hårdbottensubstrat. Det ska ske med hjälp av genetiska metoder och för att stödja arbetet med åtgärd 2 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön (att utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om främmande arter).

Göteborgs universitet
Göteborg
499300
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4053
3181-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.