Projektsida

Kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-skyddade bivalvbankar" (blåmusslor och ostron) för 2018

Projektet innebär framtagande av ett kunskapsunderlag för blåmussel- och ostronbankar.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Stockholm
110000
SEK
2018 - 2018
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4052
1670-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.