Projektsida

Arbete inom Helcom och för att stödja framtagande av åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet med avseende på fåglar

Projektet ska stödja en uppdatering av BSAP (Baltic Sea Action Plan) samt ge stöd till Havs- och vattenmyndigheten i framtagande av åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet med avseende på fåglar.

Naturvårdsverket
Stockholm
150000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4051
3358-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.