Projektsida

Projekt för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan från sjöfart och fritidsbåtar

Projektet syfte är att minska negativ miljö- och klimatpåverkan från sjöfart och fritidsbåtar genom de sex delprojekten: Alternativ till biocidfärg på båtbottnar, Siffra på utsläpp båtmotorer, Nationell informationskampanj båtmotorers miljöpåverkan, Förbättring av hamnkartan, Marint skräp och Undervattensbuller.

Transportstyrelsen
Norrköping
3250000
SEK
2019 - 2020
Giftfri miljö
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4050
3291-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.