Projektsida

Utökad bottenbehandling av Södra Bergundasjön

Projektet innebär bottenbehandling av Södra Bergundasjön genom att ca 10 ton fosfor fastläggs. Därmed utökas den yta av sjön som bottenbehandlats i det tidigare projektet "Bottenbehandling av Södra Bergundasjön" där Havs- och vattenmyndigheten finansierade stod som finansiär.

Länsstyrelsen Kronoberg
Växjö
4000000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4049
3256-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.