Projektsida

BIAS I — Biomarker discovery of Invasive Alien Species

Projektet ska undersöka om artspecifika, stabila biomarkörer från invasiva främmande arter kan användas för att utveckla övervakningssensorer. Målet är att utveckla biomarkörer för att stödja arbetet med åtgärd 2 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön för att bekämpa invasiva arter.

Uppsala universitet
Uppsala
2496265
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4048
2833-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.