Projektsida

Förstudie avseende harmonisering av grundvattenförekomster och grundvattenmagasin

Projektet innebär en förstudie om harmonisering av databaser för grundvattenförekomster och grundvattenmagasin.

Sveriges Geologiska undersökning, SGU
Uppsala
300000
SEK
2019 - 2019
Grundvatten av god kvalitet
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4047
3346-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.