Projektsida

Vattenfrågor i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsprogram

Projektets syfte är att uppdatera underlag vad gäller maritima näringar inför kommande program som utgår från Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi. Arbetet utgår ifrån rapporten "Maritima kluster i Västra Götaland 2012" uppdateringen ska koppla till nationella strategier såsom maritima strategin, livsmedelsstrategin och regeringens utpekade ansatser kring cirkulär biobaserad ekonomi och regional tillväxt likväl som Agenda 2030.

Västra Götalandsregion
Göteborg
300000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4046
3086-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.