Projektsida

Tillväxt-och innovationsstrategisk integrering av vattenfrågor i Jämtland Läns regionala strategier för utveckling (RUS) och innovation(RIS3)

Projektet innebär en förstudie med övergripande syfte att ta fram ett gemensamt arbetssätt för vattenfrågor kopplade till regional tillväxt, innovationsfrågor samt fysisk planering i Region Jämtland Härjedalen. Studien ska utgöra underlag till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och strategin för smart specialisering (RIS3) och utgår från och är en del i förverkligandet av Vattenplan för Storsjön, som är ett tidigare arbete där länsstyrelse och region samverkar.

Region Jämtland Härjedalen
Östersund
252000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4045
3084-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.