Projektsida

VA-Plan

Syftet är att få en hållbark VA-försörjning inom kommunen och ska behandla dag-, spill-, och dricksvatten samt eget avlopp. Planen kommer att omfatta hela kommunen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. En hållbar spill- och dagvattenhantering innebär att föroreningsbelastningen på vattendrag och hav ska minska, vilket är målsättningen med planen. Bebyggelseområden i behov av VA-försörjning ska identifieras. Behov av fysisk planering i de identifierade områdena ska bedömas. De identifierade områdena med behov av VA-försörjning ska ge en inbördes prioriteringsordning. Vem som bär ansvar för att ordna VA-försörjning i ett identifierat område ska klargöras. Arbetsfördelning inom kommunen för att hantera frågorna ska lösas. Arbetet delas upp i fyra steg varav de tre första lägger grunden för slutresultatet: etablering av arbetsgrupp, utarbeta VA-översikt, utarbetning av VA-policy och slutligen framtagning av kommunl VA-plan. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar VA-hantering i kommunen ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. Arbetet har skett förvaltningsövergripande och i samarbete med övriga kommuner i länet som arbetar med VA-planering med LOVA-bidrag.

Hallsbergs kommun
Hallsberg
400000
SEK
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4043
501-4892-2019

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut