Projektsida

Hälsa och sjukdomsövervakning - marina däggdjur

Projektet ska sammanställa och utvärdera en metod som tagits fram för att bedöma sälens infektionsgrad vid obduktioner under våren 2018. Projektet ska även analysera fler sälar/vävnadsprover från jakten 2018 med DNA-metod för att få en bild av spridningen av torskmask och levermask i gråsäl och knubbsäl under de senaste två åren.

Naturhistoriska riksmuseet
Stockholm
400000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3975
2898-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.