Projektsida

Datainsamling 2019

I Sveriges havs- och fiskeriprogram för 2014-2020 beskrivs hur Sverige ska genomföra de unionsprioriteringar som medfinansieras genom EHFF. Datainsamling inom ramen för DCF (Data Collection Framework) är en av de stödberättigade åtgärdena inom EHFF.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
15349965
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3974
3061-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.