Projektsida

Resurs- och miljöövervakning - kustfisk

Projektet bidrar till en långsiktig övervakning av kustfisk längs svenska kusten i Östersjön och Västerhavet med syfte att bedöma miljöstatus, utföra beståndsuppskattningar och ge underlag till biologiskt grundade förvaltningsråd.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
12399500
SEK
2019 - 2021
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3973
1958-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.