Projektsida

Input to the BSAP UP: updating of the Helcom Baltic SeaAction Plan

Projektet syftar till att finna metoder för att identifiera de åtgärder som bäst bidrar till att minska de belastningar som identifierats som mest betydande i Östersjön. Särskilt arbetet med farliga ämnen i Östersjöregionen kommer att prioriteras.

Helsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection Commission
Helsingfors, Finland
187500
EUR
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3972
3117-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.