Projektsida

Miljösamverkan Sverige

Projektet syftar till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig myndighetsutövning. Miljösamverkan Sverige ska stödja länsstyrelserna i deras roll som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
1200000
SEK
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3971
3013-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.