Projektsida

KLIVA — Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring", ett projekt inom programmet Interreg Botnia Atlantica

Projektet ska verka för en förbättrad och säkrad vattenbalans samt vattenkvalitet i ett förändrat klimat, vilket är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle bland annat utifrån jord- och skogsbruket. Arbetet ska bidra till att rätt åtgärd utförs på rätt plats, främja dialog och samarbete mellan aktörer såväl som målgrupper samt stimulera till fler lokala åtgärder i ett förändrat klimat.

Havs- och vattenmyndigheten medfinansierar projektet.

Länsstyrelsens Västerbotten
Umeå
830221
SEK
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3970
406-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.