Projektsida

Draggning efter förlorade fiskeredskap i "hot spot" områden

Projektets mål är att minska antalet spökfiskande redskap som på flera sätt utgör ett hot mot livet i havet samt dess biologiska mångfald.

Syftet är även att belysa betydelsen av integrerade insatser av de tre viktiga aktivitetsområdena; draggning till havs, mottagning i hamn och insamling/återvinning av spökfiskeredskap samt vidareutveckla en systematiserad implementering i praktiken.

Simrishamns kommun
Simrishamn
1299470
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3967
2948-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentÄndringsbeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.