Projektsida

Avelsverksamhet, odling och kompensationsutsättning i Dalälven

Projektet ska bedriva avelsarbete med lax och öring för att på bästa sätt bevara laxfiskbeståndet i Dalälven och med utsättning av lax- och öringsmolt uppfylla de i domar och avtal fastställda kompensationsåtgärderna för Dalälven

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Öregrund
Öregrund
4500000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3966
1711-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.