Projektsida

Markbaserad rening - design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Projektets ska bidra till utformning av relevanta bedömningskriterier för markbaserade avloppsanläggningar som kan användas vid prövning och tillsyn och för förbättrad tillsynsvägledning. Målet är att föreslå sådana bedömningskriterier genom att granska litteratur inom markbaserad rening för att lista viktiga faktorer som påverkar funktionen, samt med hjälp av intervjuer kartlägga hur tillsyn utförs i Sverige och internationellt för att dra lärdomar av varandra.

Luleå Tekniska Universitet
Luleå
546907
SEK
2019 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3965
3050-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.