Projektsida

VattenAtlas för Sydvästra Skånes vattenråd

Målet med projektet är att ta fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag för hela ert avrinningsområde, kallat VattenAtlas. Materialet består i första hand av befintlig vattenrelaterad information från kommuner, vattenrådet och från nationella och regionala datavärdar. Ni kommer att ta fram en detaljerad ytavrinningsmodell som även den kommer att presenteras. VattenAtlas är en fritt tillgänglig webbaserad karttjänst. Syftet är att projektet ska bidra till att uppfylla Sydväståprojektets handlingsplan om att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Sydvästra Skånes vattenråd
Trelleborg
40000
SEK
2019 - 2020
Ingen övergödning
Ej aktuellt
3958
501-12872-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.