Projektsida

Våtmark Möllebäcken vid Billesholm

Målet med ert projekt är att anlägga en våtmark vid Billesholm. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Vegeåns Vattendragsförbund
Ängelholm
232536
SEK
2019 - 2019
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3957
501-36574-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.