Projektsida

Underhåll av våtmarker i Kävlingeåns avrinningsområde

Målet med projektet är att utföra underhåll av utvalda våtmarker. I Kävlingeåns avrinningsområde har ca 200 våtmarker anlagts sedan mitten av 1990-tal. Flera av våtmarkerna är således mer än 20 år gamla och kan därför ha förlorat sin funktion. Ni planerar att välja ut 60 stycken av dessa våtmarker för okulär besiktning i fält, 10–15 utav dem kommer ni sedan att genomföra faktiskt underhåll i. Ni uppskattar att detta kommer att uppgå till 5–7,5 hektar. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Kävlingeåns Vattenråd
Lund
563000
SEK
2019 - 2021
Ingen övergödning
Kulturella
3956
501-36818-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.