Projektsida

Underhåll av anlagda våtmarker i Höje å avrinningsområde

Målet för ert projekt är att utföra underhåll av utvalda våtmarker. I Höje ås avrinningsområde har ca 80 våtmarker anlagts sedan tidigt 1990-tal. Flera av våtmarkerna är således mer än 20 år gamla och kan därför ha förlorat sin funktion. Ni planerar att välja ut 30 stycken av dessa våtmarker för okulär besiktning i fält, 10 utav dem kommer ni sedan att genomföra faktiskt underhåll i. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Höje å Vattenråd
288500
SEK
2019 - 2021
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3955
501-36763-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.