Projektsida

Bevattningsvatten och kombinationsvåtmark

Målet med projektet är att anlägga en kombivåtmark. Segeåns vattendragsförbund och vattenråd beskriver en kombivåtmark som en våtmark med en grundare och en djupare del för så effektiv näringsretention som möjligt. En primär skillnad mot en traditionell våtmark är dock en avgränsande ”vall” som delar upp dammen/våtmarken i den grunda och djupare delen. På så vis kan man vid behov tömma dammen för bevattning men ”vallen” kommer bidra till att den grunda vegetationsrika delen förblir vattenfylld och renar kvävet. Vad gäller exakt djup m.m. är det svårt att specificera vid tiden för ansökan då en inget exakt läge där kombivåtmarken kan komma att ligga ännu finns, men tre till fem meter uppskattar ni djupdelen kunna behöva vara. Ni hoppas kunna hitta en placering som även kommer att innebära att lökgrodan kan kolonisera kombivåtmarken. Syftet med projektet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden med fokus på lökgrodan.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
720000
SEK
2019 - 2021
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3954

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.