Projektsida

Bevattningsvatten och kombinationsvåtmark

Målet med projektet är att anlägga en kombivåtmark. Segeåns vattendragsförbund och vattenråd beskriver en kombivåtmark som en våtmark med en grundare och en djupare del för så effektiv näringsretention som möjligt. En primär skillnad mot en traditionell våtmark är dock en avgränsande ”vall” som delar upp dammen/våtmarken i den grunda och djupare delen. På så vis kan man vid behov tömma dammen för bevattning men ”vallen” kommer bidra till att den grunda vegetationsrika delen förblir vattenfylld och renar kvävet. Vad gäller exakt djup m.m. är det svårt att specificera vid tiden för ansökan då en inget exakt läge där kombivåtmarken kan komma att ligga ännu finns, men tre till fem meter uppskattar ni djupdelen kunna behöva vara. Ni hoppas kunna hitta en placering som även kommer att innebära att lökgrodan kan kolonisera kombivåtmarken. Syftet med projektet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden med fokus på lökgrodan.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
720000
SEK
2019 - 2021
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3954
501-35800-2018

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.