Projektsida

Dagvattenvänlig parkeringsyta i Näsbypark

Förnya befintlig hårdgjord parkeringsyta till att istället rena och infiltrera dagvatten. Detta kommer att minska föroreningsbelastningen på recipienten Stora Värtan och minska risken för översvämningar.
Gator och dagvattenledningar i området läggs om för att minska risken för översvämning i området. I samband med det gör vi om anslutande parkeringsyta så att den tar hand om sitt eget dagvatten istället för att belasta ledningsnätet.
Projektet huvudsakliga syfte är att testa och senare utvärdera miljövänliga alternativ till konventionell bortledning av dagvatten. Senaste forskningen anläggs här i verkligheten. Projektet är helt i linje med vår dagvattenstrategi. Dessutom är åtgärden ett led i att minska tidigare översvämningsproblem i området.

Täby kommun
Täby
750000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3933
501-51561-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut