Projektsida

Dagvattenvänlig parkeringsyta i Näsbypark

Förnya befintlig hårdgjord parkeringsyta till att istället rena och infiltrera dagvatten. Detta kommer att minska föroreningsbelastningen på recipienten Stora Värtan och minska risken för översvämningar.
Gator och dagvattenledningar i området läggs om för att minska risken för översvämning i området. I samband med det gör vi om anslutande parkeringsyta så att den tar hand om sitt eget dagvatten istället för att belasta ledningsnätet.
Projektet huvudsakliga syfte är att testa och senare utvärdera miljövänliga alternativ till konventionell bortledning av dagvatten. Senaste forskningen anläggs här i verkligheten. Projektet är helt i linje med vår dagvattenstrategi. Dessutom är åtgärden ett led i att minska tidigare översvämningsproblem i området.

Täby kommun
Täby
750000
SEK
2018 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3933
501-51561-18

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut
LOVA- Slutrapport
LOVA-Beslut