Projektsida

Fällning av bottensediment i Järlasjöm - marinarkeologisk utredning etapp1

Kommunen har under många år undersökt Järlasjöns status och kommit fram till att sjöns största problem vad avser övergödning orsakas av en stor internbelastning på ca 400 kg. Genom att behandla i sjöns bottensediment så ökar möjligheterna att nå god status för Järlasjön (vattenförekomst sedan 1 jan 2018). Den metod som förmodligen kommer att användas är fällning av vattenfasen och sedimenten med aluminium. Genom att minska sjöns internbelastning så minskar också belastningen på nedströms liggande vattenförekomster med ca 400 kg fosfor per år. För att kunna utföra denna fällning har länsstyrelsen meddelat att det behöver utföras en marinarkeologisk utredning. Orsaken till detta är att Järlasjön tillsammans med Sicklasjön redan under forntiden utgjorde en farled som sträckte sig österut via Lännerstasundet och Baggenstäket till Östersjön. I takt med landhöjningen gjordes vattensystemet ofarbart och sjön har fungerat, efter isan lagt sig, som viktig vinterväg till och från Stockholm ända fram till 1800-talet. Denna ansökan avser medel för finansiering av en marinarkeologisk utredning.

Nacka kommun
Nacka
48000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3932
501-48739-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut