Projektsida

Restaurering av Stenträskbäcken och Krokträskbäcken inom Rickleåns avrinningsområde

Projektet ska restaurera två flottningsrensade vattendrag inom Rickleåns avrinningsområde samt ta bort en damm.

Länsstyrelsen Västerbotten
Umeå
600000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3930
2361-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.