Projektsida

Återställning av Nässjöån

Projektet ska komplettera och vidareutveckla redan tidigare vattenbiotopsrestaurering som utförts och utförs i området genom att återställa en kanaliserad flottledssträcka och då skapas ca 500 kvadratmeter föryngringsområde för öring.

Länsstyrelsen Kronoberg
Växjö
550000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3929
2359-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.