Projektsida

Vattendrags- och våtmarksrestaurering i Maljans naturreservat, Ånge kommun

Projektet ska återskapa strömhabitat, en mer ursprunglig hydrologisk miljö samt naturliga strukturer så som meandring, fungerande sjöutlopp samt interagerande våtmarker. Åtgärderna syftar till att återskapa ett fungerande flodpärlmusselbestånd i området.

Länsstyrelsen Västernorrland
Härnösand
340000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3928
2353-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.