Projektsida

Restaurering av vattendrag i Skyeån vid Hanefors

Projektets syftar till att förbättra vattendragets nyckelbiotoper av typen strömsträckor samt att avlägsna vandringshinder för att binda ihop miljöer uppströms. Långsiktigt arbetar Kommunen med att få till stånd fiskvandringsvägar, förbättrad flödesdynamik, och biotopvårdande åtgärder i hela Kårestadån/Skyeån/Aggaån mellan Åsnen och Årydsjön

Länsstyrelsen Kronoberg
Växjö
1000000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3927
2351-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.